Avalski toranj predstavlja jedan od najprepoznatljivijih simbola Beograda. Ujedno čini i ogromnu turističku atrakciju za sve koji se odluče da ...