Novi Sad, buduća prestonica kulture imao je svoju i više nego zanimljivu prošlost. Grad kulture, usporenog načina života (barem u ...